ГРАФІК ПРАЦЫ

Дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Чавускі лясгас»

Час працы: 8:00 - 17:00

Перапынак на абед: 13:00 - 14:00

Выхадныя дні: суббота, воскресенье

Тэлефоны «гарачых ліній» Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь:

ГАРАЧАЯ ЛІНІЯ 8-017-200-46-01

ГАРАЧАЯ ЛІНІЯ па пытаннях паслуг на лесанарыхтоўках 8-017-200-3-200


ПЕРАЛІК

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца

ДЛГУ «Чавускі лясгас» па заявах грамадзян

Найменне адміністрацыйнай працэдуры Адказны за выкананне (работнік, які замяняе часова адсутнага адказнага) Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры
1 2 3 4 5 6
1.1.5. Прыняцце рашэння аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў Старшыня прафкама Ірына РЫЖКОВА Васільеўна тэл. 2 37 14 (ляснічы Сласцёнаўскага лясніцтва Круглікаў Артур Сяргеевіч
тел. 2 74 99)
заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, прымаемых на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія стаялі на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маемасці кожнага члена сям'і, - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маемасці

дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - у выпадку пастаноўкі на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллевых умоў грамадзян, якія пражываюць у одноквартирном, блакіраваным жылым дом
бясплатна 1 месяц з дня падачы заявы бестэрмінова
1.1.7. Прыняцце рашэння аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў Старшыня прафкама Ірына РЫЖКОВА
Васільеўна
тел. 2 37 14
(ляснічы Сласцёнаўскага лясніцтва Круглікаў Артур Сяргеевіч
2 74 99)
заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян
бясплатна 15 дзен са дня падачы заявы бестэрмінова
1.3.1. Выдача даведкі аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў Старшыня прафкама Ірына РЫЖКОВА
Васільеўна
тел. 2 37 14
(ляснічы Сласцёнаўскага лясніцтва Круглікаў Артур Сяргеевіч
2 74 99)
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна у дзень звароту 6 месяцаў
1.3.9. Выдача даведкі аб прадастаўленні (непрадастаўленні) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання Галоўны бухгалтар
Душко Елена Ивановна
тел. 3 12 66
(бухгалтер
КАРДАШ Елена Васильевна
тел. 2 37 88)
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна у дзень звароту 6 месяцаў
2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі Інжынер па падрыхтоўцы кадраў
ТАРАНКОВА Галіна Дзмітрыеўна
тел. 2 37 08
(юрысконсульт
Кравцова Анна Александровна
тел. 2 37 84)
- бясплатна 5 дзен са дня падачы заявы бестэрмінова
2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады Інжынер па падрыхтоўцы кадраў
ТАРАНКОВА Галіна Дзмітрыеўна
тел. 2 37 08
(юрисконсульт
Кравцова Анна Александровна
тел. 2 37 84)
- бясплатна 5 дзен са дня падачы заявы бестэрмінова
2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы Інжынер па падрыхтоўцы кадраў
ТАРАНКОВА Галіна Дзмітрыеўна
тел. 2 37 08
(юрисконсульт
Кравцова Анна Александровна
тел. 2 37 84)
- бясплатна 5 дзен са дня падачы заявы бестэрмінова
2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння) бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88 (Заместитель главного бухгалтера
Свиридчук Светлана Александровна
тел. 2 33 12)
- бясплатна 5 дзен са дня падачы заявы бестэрмінова
2.5. Назначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу лісток

непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці)
бясплатна не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі, дапамогі на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)
2.6. Назначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
заяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыўшых) (далей - усыновившие) дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (далей - усынавіцелі), апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
бясплатна 10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц адначасова
2.8. Назначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыдневага тэрміну цяжарнасцi бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
заяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

ззаключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі
бясплатна 10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц адначасова
2.9. Назначэнне дапамогі па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
заяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання)

копія рашэння суда аб усынаўленні

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

ддамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі)

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па догляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і
бясплатна 10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц па дзень дасягнення дзіцём узросту 3 гадоў
2.12. Назначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
заяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - на дзяцей старэй 14 гадоў (прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова ўказваюцца адпаведныя звесткі

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да прыходнаму кантынгенту, - на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці

звесткі аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год, які папярэднічае году звароту

пасведчанне дзіцяці-інваліда - для сем'яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

пасведчанне інваліда - для бацькі ў няпоўнай сям'і, якому ўстаноўлена інваліднасць I або II групы

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць
бясплатна 10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцём 16-, 18-гадовага ўзросту
2.13. Назначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці
2.14. Назначэнне дапамогі па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцём бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці
2.16. Назначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці
2.18. Выдача даведкі аб памеры назначанай дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 5 дзен з дня звароту бестэрмінова
2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
- бясплатна 5 дзен з дня звароту бестэрмінова/td>
2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 5 дзен з дня звароту бестэрмінова
2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
- бясплатна 5 дзен з дня звароту бестэрмінова/td>
2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў Інжынер па падрыхтоўцы кадраў
ТАРАНКОВА Галіна Дзмітрыеўна
тел. 2 37 08
Юрысконсульт
КРАВЦОВА Анна Александровна
тел. 2 37 84)
- бясплатна 5 дзен з дня звароту бестэрмінова/td>
2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
пашпарт бясплатна 3 дзен з дня звароту бестэрмінова/td>
2.35. Выплата пособия (материальной помощи) на погребение бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
заяву асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка

даведка аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў
бясплатна 1 працоўны дзень са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц адначасова
16.10. Выдача дзяржаўнага пасведчання на права палявання Інжынер па ахове і абароне лесу
Подольхов Илья Леонидович
тел. 2 37 85
(начальнік аддзела лясной гаспадаркі МІГЛАН Галіна Іванаўна
Тел. 2 31 00)
заяву

тры каляровыя фатаграфіі заяўніка памерам 30 х 40 мм

медыцынская даведка аб стане здароўя

дакумент, які пацвярджае праходжанне падрыхтоўкі да здачы спецыяльнага паляўнічага экзамену, - пры яго наяўнасці

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы
0,2 базавай велічыні - за праходжанне спецыяльнага паляўнічага экзамену 1 базавая велічыня-за выдачу дзяржаўнага пасведчання на права палявання 1 месяц з дня здачы спецыяльнага паляўнічага экзамену 10 гадоў
16.13. Выдача ляснога білета на права карыстання участкам ляснога фонду (касьба, пасвіць жывёл, размяшчэнне вулляў і пчальнікоў) Начальнік аддзела лясной гаспадаркі МИГЛАН Галина Ивановна
Тел. 2 31 00
заява бясплатна 15 дзен са дня падачы заявы да 31 снежня года, у якім выдадзены лясны білет
16.14. Выдача ордэра на водпуск драўніны на пні (нарыхтоўка дроў) Інжынер па лесополь-зованию
ПАГАДЗІЦКІ Алег Вячаслававіч
тел. 2 31 00
(начальнік аддзела лясной гаспадаркі МІГЛАН Галіна Іванаўна
Тел. 2 31 00)
заява

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы
бясплатна (плата спаганяецца за драўніну якая адпускаецца на пні па таксаваму кошту) 2 працоўных дня з дня падачы заявы пры ўмове аплаты драўніны на пні да 31 снежня года, у якім выдадзены ордэр
16.15. Выдача ордэра на водпуск драўніны на пні (нарыхтоўка дзелавой драўніны да 50 куб. метраў па таксаваму кошту для аднаўлення жылога дома і (або) надворных пабудоў, зьнішчаных або пашкоджаных у выніку пажару, стыхійнага бедства або іншага шкоднага ўздзеяння) ллесничий Сластеновского лесничества
Кругликов Артур Сергеевич (помощник лесничего Кисленок Д.Ю.)
тел. 2 74 47
ляснічы Сласцёнаўскага лясніцтва
Круглікаў Артур Сяргеевіч (памочнік ляснічага Кіслёнак Д. Ю.)
Тэл. 3 97 85
ляснічы Кузьмінічаскага ляс-ва
Бабылеў Уладзіслаў Уладзіміравіч (памочнік ляснічага КАЗЛОВА Анастасія Мікалаеўна)
тэл. 2 37 85
ляснічы Чавускага ляс-ва
САЗОНЕНКА Дзмітрый Анатольевіч (памочнік ляснічага Кабялка А. Ф.)
тэл. 2 92 70
ляснічы Воўкавіцкага ляс-ва
КВЕЦЕНЬ Наталля Віктараўна (памочнік ляснічага КВЕЦЕНЬ Віталь Іосіфавіч)
тэл. 2 37 89
ляснічы Мокрацкага ляс-ва
Паўленка Сяргей Паўлавіч
тэл 2 37 89
ляснічы Радамлянскага ляс-ва
ПЫШНЫ Канстанцін Леанідавіч (памочнік ляснічага ЖУКОВІЧ Вадзім Ігаравіч )
тэл. 2 82 17
заява

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы
бясплатна (плата спаганяецца за драўніну якая адпускаецца на пні па таксаваму кошту) 10 працоўных дня з дня падачы заявы пры ўмове аплаты драўніны на пні да 31 снежня года, у якім выдадзены ордэр
18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
распарадчы орган
заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
бясплатна 5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц 6 месяцаў
18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб бухгалтар
КАРДАШ Алёна Васільеўна
тел. 2 37 88
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна у дзень звароту бестэрмінова

ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
15.10.2007 № 1329

ПЕРАЛІК
адміністрацыйных працэдур, якія здзяйсняюцца ў сістэме Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, у дачыненні да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў

Найменне адміністрацыйнай працэдуры Дзяржаўны орган (арганізацыя), у які юрыдычная асоба альбо індывідуальны прадпрымальнік звяртаецца за атрыманнем дакумента Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца юрыдычнай асобай і індывідуальным прадпрымальнікам пры звароце Памер платы, якая спаганяецца за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры Тэрмін здзяйснення адміністрацыйнай працэдуры Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць парадак здзяйснення адміністрацыйнай працэдуры
1. Выдача лесарубачнага квітка (ордэра) на нарыхтоўку драўніны на пні лясгас, іншая арганізацыя, якая вядзе лясную гаспадарку заява
рашэнне тэрытарыяльнага органа Мінлясгаса, або біржавы дагавор
пецыяльны дазвол (ліцэнзія) на ажыццяўленне дзейнасці па нарыхтоўцы і перапрацоўцы драўніны
дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы за драўніну якая адпускаецца на пні
бясплатна
(плата спаганяецца за драўніну якая адпускаецца на пні)
5 працоўных дзён з дня падачы заявы пры ўмове прадстаўлення дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы за драўніну на пні артыкул 43 Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь. Правілы водпуску драўніны на пні і яе нарыхтоўкі ў лясах Рэспублікі Беларусь, зацверджаныя Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 07.05.2007 г. № 214 “Аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці ў сферы лясной гаспадаркі” (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 118, 1/8576)
2. Выдача лесарубачнага квітка (ордэра) на нарыхтоўку дроў лясгас, іншая арганізацыя, якая вядзе лясную гаспадарку заява
спецыяльны дазвол (ліцэнзія) на ажыццяўленне дзейнасці па нарыхтоўцы і перапрацоўцы драўніны
дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы за драўніну якая адпускаецца на пні
бясплатна
(плата спаганяецца за драўніну якая адпускаецца на пні)
2 працоўных дня, з дня падачы заявы пры ўмове прадстаўлення дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы за драўніну на пні - < -
3. Выдача лесарубачнага квітка (ордэра) на рубку драўняна-хмызняковай расліннасці на землях, якія не ўваходзяць у лясны фонд лясгас, іншая арганізацыя, якая вядзе лясную гаспадарку праектная дакументацыя, а пры яе адсутнасці рашэнне мясцовага выканаўчага і распарадчага органа
спецыяльны дазвол (ліцэнзія) на ажыццяўленне дзейнасці па нарыхтоўцы і перапрацоўцы драўніны
дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы за драўніну якая адпускаецца на пні
бясплатна
(плата спаганяецца за драўніну якая адпускаецца на пні)
2 працоўных дня, з дня падачы заявы пры ўмове прадстаўлення дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы за драўніну на пні артыкул 43 Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь. Правілы водпуску драўніны на пні і яе нарыхтоўкі ў лясах Рэспублікі Беларусь, зацверджаныя Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 07.05.2007 г. № 214 “Аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці ў сферы лясной гаспадаркі” (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 118, 1/8576)
4. Выдача ляснога білета для ажыццяўлення
пабочнага лесакарыстання і нарыхтоўкі другарадных лясных рэсурсаў, нарыхтоўкі жывіцы.
лясгас, іншая арганізацыя, якая вядзе лясную гаспадарку заяву
дакумент, які пацвярджае аплату за лесакарыстанне
бясплатна
(плата спаганяецца за аб'ём ажыццяўлянага лесакарыстання)/
2 працоўных дня, з дня падачы заявы пры ўмове прадстаўлення дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы за лесакарыстанне Артыкул 43 Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь
5. Прыняцце рашэння аб прадастаўленні участкаў ляснога фонду для ажыццяўлення лесакарыстання ў навукова-даследчых і вучэбна-вопытных мэтах без права вядзення лясной гаспадаркі Міністэрства лясной гаспадаркі заява
абгрунтаванне патрэбнасці ў прадастаўленні участкаў ляснога фонду копія статута
бясплатна месяц з дня падачы заявы з прыкладаннем неабходных дакументаў артыкул 41 Ляснога кодэкса,
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 13 ліпеня 2001 г. № 1047 “Аб зацвярджэнні парадку прадастаўлення ўчасткаў ляснога фонду юрыдычным асобам для ажыццяўлення лесакарыстання ў навукова-даследчых і вучэбна-вопытных мэтах і карыстання гэтымі ўчасткамі” (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2001 г., № 70, 5/6417).

ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 кастрычніка 2008г. № 433-3

Аб асновах адміністрацыйных працэдур
Прыняты Палатай прадстаўнікоў 2 кастрычніка 2008г.
Адобраны Саветам Рэспублікі 9 кастрычніка 2008г.

Змяненні і дапаўненні:

Закон Рэспублікі Беларусь ад 13 ліпеня 2012 года. № 412-3


УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 красавіка 2010г. № 200

26 красавіка 2010г. № 200 Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян

Змяненні і дапаўненні:

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 4 лютага 2014 г. № 64